ماگ خوشنویسی امضاپلاس

توضیحات

ترکیب رنگ – بنفش- طوسی- صورتی