ماگ خوشنویسی امضاپلاس

توضیحات

مغز پسته ای روشن- خردلی روشن – مشکی