ماگ خوشنویسی امضاپلاس

توضیحات

ترکیب رنگ – زرد – طوسی – سیاه