ماگ خوشنویسی امضاپلاس

توضیحات

ترکیب رنگ – کرم – خردلی – طوسی