ماگ خوشنویسی امضاپلاس

توضیحات

ترکیب رنگ – آبی- طوسی – سیاه